ضمن خوش آمد به  جنابعالي براي ورود به سايت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي بانك رفاه كارگران  ، در صورتي که براي اولين بار به اين سايت وارد شده ايد ، براي ارائه پيشنهاد ، لطفا نسبت به ثبت نام  اقدام نموده  و سپس با کد کاربري  ورمز عبور تعيين شده  از  گزينه ورود وارد سايت نظام پيشنهادها شويد.      


آمار بازدید


کل بازديد ها   148983
بازديدهاي امروز   317
کاربران جاري   60

آمار خلاصه


تعداد كاركنان(سال جاری): 0
تعداد كل پيشنهادها: 1575
تعداد پيشنهاددهندگان: 235
درصد مشاركت كاركنان: 1.41
تعداد پيشنهادهاي تصویب شده: 0
تعداد پيشنهادهاي اجرا شده: 2
بهترین حالت نمایش و کاربری این سامانه در مرورگرهای فایرفاکس و کروم می باشد