آمار بازدید


کل بازديد ها   19699
بازديدهاي امروز   74
کاربران جاري   13

آمار خلاصه


تعداد كاركنان(سال جاری): 14000
تعداد كل پيشنهادها: 1214
تعداد پيشنهاددهندگان: 186
درصد مشاركت كاركنان: 1.47
تعداد پيشنهادهاي تصویب شده: 0
تعداد پيشنهادهاي اجرا شده: 0
بهترین حالت نمایش و کاربری این سامانه در مرورگرهای فایرفاکس و کروم می باشد