آمار بازدید


کل بازديد ها   38838
بازديدهاي امروز   138
کاربران جاري   8

آمار خلاصه


تعداد كاركنان(سال جاری): 14000
تعداد كل پيشنهادها: 1353
تعداد پيشنهاددهندگان: 210
درصد مشاركت كاركنان: 1.43
تعداد پيشنهادهاي تصویب شده: 0
تعداد پيشنهادهاي اجرا شده: 0
بهترین حالت نمایش و کاربری این سامانه در مرورگرهای فایرفاکس و کروم می باشد