1397/08/19 - 1397/09/30

راهکارها و عوامل تأثیر گذار بر افزایش تعداد تراکنش های موبایل بانک و اینترنت بانک

البرز

با عنایت به اهمیت افزایش وفادراری مشتریان بانک رفاه در استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک ، که می تواند بعنوان عاملی مهم در بهبود نسبت کارمزد دریافتی به پرداختی بانک  اثرگذار باشد ،  اتخاذ راهکارها و عوامل تأثیر گذار  جهت افزایش تعداد تراکنش های موبایل بانک و اینترنت بانک مشتریان می تواند در نیل به این هدف یاری گر بانک باشد .
دانلود فایل ضمیمه : ندارد

سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0