1397/07/30 - 1397/09/30

دومین فراخوان سال 97 نظام پیشنهادها

دبیرخانه مرکزی

انتقاد از عملکرد مدیریت امور طرح و برنامه و ادارات تابعه این مدیریت (انتقاد استراتژیک ؛ انتقادی که ضمن امعان نظر بر اهداف بلند مدت ، راههای ذیل به آنها را نیز بیان کند )
دانلود فایل ضمیمه : ندارد

سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0