برگزاری نشست هم اندیشی نقش مدیران در تقویت خلاقیت سازمان و کارکنان و رونمایی از برنامه موبایلی نظام پیشنهادها


سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0