1390/06/26 ساعت 12:26:19تعداد نمايش : 13846

کانون تفکر مجازی بانک رفاه افتتاح شد

جهت مشاهده تصوير در اندازه واقعي كليك كنيد.

بههمت اداره سازمان و برنامهریزی، طــی مراسمی سامانه کانون تفکر مجازی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران امور، پنجشنبه 27 مردادماه مصادف با پنجاه و یکمین سالگرد تأسیس بانک افتتاح شد. سیدضیاء ایمانی رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل بانک در این مراسم راهاندازی این سامانه را بستر مناسبی برای بروز و ظهور خلاقیتهای همکاران و ارائه راهکارهای سازنده از سوی آنها دانست که بـــه حل مشکلات بانک کمک خواهد کرد.  

مدیرعامل اظهار امیدواری کرد کــــه همکاران از طریق این سامانه، نظرات، انتقادها و پیشنهادهای سازنده را در جهت حل مسائل، مشکلات و چالشهای پیشروی بانک ارائه نماید.  

برآن شدیم کـــه از طریق گفتوگو با ناصر شریعتی مشاور مدیرعامل و سرپرست اداره سازمان و برنامهریزی، اطلاعات بیشتری از این سامانه را در اختیار همکاران قرار دهیم.  

شریعتی از زمان حضورش در این اداره تلاش کرد ایده ایجاد کانون تفکر مجازی را از حالت بالقوه به مرحله اجرا در آورد و این کانون مرکــزی باشد برای حضور مجازی تمامی همکاران تا آنها بتوانند در تصمیمسازیها مشارکت داشته باشند.  

کار مطالعاتی پـروژه با تشکیل یک گروه 4 نفـره از کارشناسان اداره سازمان و برنامهریـــزی از 25 آذرماه آغــاز و پس از دو ماه و 10 روز در قالب طـــرح اولیه به هیئتمدیره ارائه شد. فاز بعدی پروژه مشتمل براجرای پیاده سازی طرح درقالب سامانه نرم افزاری،عملا پس از اخذ موافقت اصولی از هیئتمدیره در ســیام فرودین ماه 1390 آغاز شد. 

این سامانه در دو بخش طراحی شده است: یکی نظام پیشنهادها و دیگر کانون تفکر مجازی، در نظام پیشنهادها تمامی همکاران میتوانند مشارکت کنند. فیلتــری وجود ندارد و پیشنهادها از طریق این سامانه مستقیماً بــه اداره سازمان و برنامهریزی بــهعنوان دبیرخانه ارسال میشود و پس از دستهبندی مطالب مورد بحث و بررسی قـــرار میگیرد. شیوه کار هم به این صورت است که در هر هفته یا ماه، موضوعی که به مسائل و مشکلات داخلی بانک مرتبط است، اعلام میشود و تمامی همکاران میتوانند در مورد آن نظرات خودشان را اعلام کنند سپس این نظرات پردازش میشوند و پیشنهادهایی که جنبه عملیاتی داشته باشند، پس از تصویب هیئت مدیره اجرا و به نفرات و پیشنهادهای برتر نیز جوایزی اهدا خواهد شد. 

اما بخش دوم این سامانه، کانون تفکـر مجازی است که تاکنون 400 عضو دارد. شیوه شناسایی این اعضا از طریق مدیران، روسا و معاونان واحدها صورت گرفته و برای انتخاب این افراد دو شاخص سوابق علمی-تحصیلی (معدل، نفرات برتر دوره تحصیلی، داشتن مقاله و کتاب) و سوابق تجربی- تخصصی (پیشنهاددهندگان برتر و افـراد دارای خدمات برجسته) مدنظــر قــرارگرفته است. ویژگیهای این اعضا نیز عبارتند از: دانش و تخصص، بینش، دقت و قدرت تجزیــه و تحلیل مسایل و اطلاعات و آگاهی از مجموعهای از دادهها و وقایع.  

 

دانلود فایل ضمیمه : ندارد

افزودن دیدگاه

 


سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0