1390/09/02 ساعت 15:33:03تعداد نمايش : 120169

تصویب آیین نامه جدید نظام پیشنهادها و کانون تفکر مجازی

تصویب آخرین بازنگری و تغییرات اعمال شده در آیین نامه نظام پیشنهادها و کانون تفکر مجازی توسط هیات مدیره محترم بانک

متعاقب تغییرات به وجود آمده در فرایند نظام پیشنهادها و راه اندازی سامانه کانون تفکر مجازی آبا رویکرد سیستم جدید و اضافه شدن بخش کانون تفکر مجازی، آخرین آیین نامه موجود مربوطه به تاریخ 19/7/86 مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفت که با لحاظ  نمودن شرایط  فرایند فعلی اجرایی و روشهای پرداخت پاداش به پیشنهاددهندگان و متولیان نظام پیشنهادها و کانون تفکر مجازی و...  آخرین بازنگری  آن در آیان ماه سال جاری انجام  و جهت تائید نهایی به اعضای هیات مدیره محترم ایفاد گردید. که پس از بررسی  های صورت گرفته در تاریخ 30/8/90 از طریق ابلاغیه شماره 952 مورد تصویب اعضای هیات مدیره محترم بانک قرار گرفت. خاطر نشان می سازد، آیین نامه جدید در همین سامانه در بخش آیین نامه موجود و  قابل دسترس تمامی همکاران و مشتریان محترم بانک رفاه کارگران می باشد. 

دانلود فایل ضمیمه : ندارد

افزودن دیدگاه

 


سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0