1391/07/17 ساعت 11:54:30تعداد نمايش : 9233

بازخورد نظرخواهی چالشهای اعتباری و انتخاب پاسخ برتر

ضمن تشکر و قدردانی از بذل توجه کلیه همکاران پاسخگو، بدینوسیله بازخورد اداره اعتبارات و بررسی طرحها نسبت به گزارش تجمیع شده نظرات دریافتی، به شرح ذیل ارائه می گردد. همچنین پاسخ آقای مجید شرافتخواه آذری همکار محترم اداره امور شعب اردبیل به عنوان پاسخ برتر از سوی اداره مذکور انتخاب شده است.
 شایان ذکر است از این پس،طبق آئین نامه کانون تفکر مجازی و بنا بر نظر واحد مرجع  "پاسخ برتر" انتخاب و معرفی می گردد.
توضیحات اداره اعتبارات و بررسی طرحها بابت برخی پاسخهای مطروحه به شرح ذیل می باشد:

1. تخصیص تسهیلات بلند مدت: با عنایت به خصوصی شدن بانک تخصیص تسهیلات کوتاه مدت به متقاضیان به منظور گردش بیشتر منابع مالی در راستای کسب سود بیشتر می بایست مورد نظر قرار گیرد.

2. افزایش حداقل مبلغ تسهیلات جهت اخذ اطلاعات اعتباری و یا تفویض اختیار به شعبه عامل: با توجه به لزوم آموزش همکاران جهت تنظیم گزارش اطلاعات اعتباری و عدم وجود همکاران آموزش دیده در شعب عامل این مهم در اختیار همکاران مربوطه ،مستقر در ادارات امور شعب قرار گرفته است، ضمناً افزایش سقف تسهیلات جهت اخذ اطلاعات اعتباری منجر به کاهش درآمد کارمزدی بانک خواهد شد.

3. یکپارچگی سیستم شعب: با توجه به الزام بانک مرکزی ج.ا.ا جهت راه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز (core banking) این مهم در حال حاضر از طریق ادارات ذیربط در حال بررسی و اقدام می باشد.

4. اخذ کد اعتباری در شعب به منظور کوتاه نمودن پروسه رسیدگی به درخواست متقاضیان و همچنین استمهال تسهیلات در سیستم مکانیزه شعب: این امر می بایست از طریق ادارات مربوطه (به ترتیب اداره اطلاعات بانکی و اداره سازمان و بهبود روشها) پیگیری گردد.

5.الزام به تخصیص تسهیلات تکلیفی: توجه به کاهش سهمیه این بانک جهت تخصیص تسهیلات مزبور نسبت به دوره مشابه، مبین این موضوع است که تلاشها و پیگیریهای متعدد ادارات مربوطه و مدیران ارشد بانک جهت کاهش سهمیه بانک مثمرثمر واقع گردیده لیکن توجه به اینکه ضروریست که جهت حفظ وجه عمومی بانک، مشارکت در این امر الزامی است.

6.استاندارد سازی رویه های تخصیص تسهیلات: دستورالعملهای موجود جهت بهره مندی همکاران به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوص صادر گردیده است که نیازمند توجه حداکثری همکاران در این خصوص می باشد.

7. طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها در ارکان اعتباری بالاتر: لازم به توضیح است که از عمده ترین مسائل در طولانی شدن رسیدگی به درخواستها عدم دقت و توجه همکاران در تکمیل اطلاعات و مدارک مورد نیاز به منظور بررسی پیشنهاد واصله به ارکان اعتباری بالاتر، بر اساس دستورالعملها و همچنین بخشنامه ها و اطلاعیه های مربوطه می باشد.

8.عدم اخذ مفاصا حساب مالیاتی با توجه به عدم درخواست سایر بانکها: توجه به این نکته ضروری است که اخذ استعلام مزبور از الزامات قانونی بوده و عدم اجرای این امر توسط سایر بانکها دلیلی بر عدم اجرای قانون موصوف نمی باشد.

9.ایجاد تناسب بین نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات تخصیصی: این مهم همواره در برنامه‌ریزیهای کلان بانک مد نظر قرار گرفته است و توجه به این امر توسط روسای محترم ادارات امور شعب به منظور تخصیص بهینه منابع در اختیارشان نیز همواره مورد تاکید مدیران عالی بانک بوده است .

10.افزایش سقف اعتباری ادارات امور شعب : این موضوع به صورت آزمایشی در تعدادی از ادارات امور شعب اجرا گردیده که پس از بررسی کارشناسی، نتایج حاصله از عملکرد واحدهای مذکور در صورت مطلوب بودن نتایج حاصله قابل تعمیم به سایر ادارات امور شعب خواهد بود.

دانلود فایل ضمیمه : ندارد

افزودن دیدگاه

 


سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0