1391/08/23 ساعت 13:42:55تعداد نمايش : 8006

اعلام پاسخ نظر برتر مربوط به فراخوان "ارائه راهکار در خصوص چگونگی ثبت شناسه مشتریان حقوقی از سوی شعب"

بدینوسیله به استناد نامه شماره 603/36 مورخ 17/8/91 ، اداره محترم مبارزه با پولشویی پاسخ جناب آقای حبیب درخشان نیا (6588) همکار گرامی اداره امور شعب خوزستان به عنوان نظر برتر انتخاب گردید.
شرح نظر برتر:

براساس پیگیری انجام شده توسط اینجانب بهترین راه قابل تصور و سریع برای بدست آوردن تمامی مشخصه های یک شخصیت حقوقی اعم از شرکت یا موسسه وغیره را می توان با مراجعه به سایت اداره ثبت به ادرسwww.ilenc.irبراحتی بدست آورد ضمنا تمامی شرکتهای موجود درایران و خارج از ایران داری شناسه ملی میباشند که شعبه میتواندتنها با وارد کردن نامه شرکت تمامی ایتمهای یک شرکت ازجمله شناسه آن را بدست آورد0

دانلود فایل ضمیمه : ندارد

افزودن دیدگاه

 


سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0