كليه بازديدكنندگان گرامي ميتوانند نظرات و مشكلات خود را در رابطه با فرآيند و نيز سامانه نظام پيشنهادها و كانون تفكر مجازي از طريق نشاني الكترونيك زير، مطرح و پاسخ خود را در كمترين زمان ممكن، دريافت نمايند.


suggestion@bankrefah.ir
 


سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0